Όροι Χρήσης

 

H Ελένη Αλεξανδροπούλου δημιούργησε τo δικτυακό τόπο https://readmebyeleni.com και προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης – χρήστης – συνεργάτης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη – χρήση των σελίδων – υπηρεσιών του readmebyeleni.com, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η Ελένη Αλεξανδροπούλου δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στο https://readmebyeleni.com. Αυτή η τοποθεσία Web (η δική μας “Τοποθεσία”) είναι μια υπηρεσία που καθίσταται διαθέσιμη από την https://readmebyeleni.com. Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Τοποθεσίας μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΣ.

Η Άδεια Χρήσης Σας

Σας εκχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης για πρόσβαση στην Τοποθεσία και το περιεχόμενό της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Εάν είστε κάτω των 18, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία μας μόνο με τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Η Τοποθεσία μας έχει βάση στην Ευρωπαική Ένωση, αλλά οι πληροφορίες και το περιεχόμενό της προορίζονται γενικά για παγκόσμια πρόσβαση και χρήση.

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα άρνησης εξυπηρέτησης κατά την απόλυτη κρίση μας και χωρίς ειδοποίηση. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Τοποθεσίας, και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε, να μη μας θεωρήσετε υπεύθυνους και να μας προστατέψετε από τις όποιες διεκδικήσεις, φθορές, απώλειες, επιβαρύνσεις, κόστος και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής δικηγόρων, που απορρέουν από τη χρήση ή την ακατάλληλη χρήση της Τοποθεσίας. Απαγορεύεται αυστηρά η καταχώριση ή μετάδοση του όποιου παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, ανάρμοστου, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού, ή οποιουδήποτε υλικού θα αποτελούσε ή θα ενθάρρυνε συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει με άλλον τρόπο οποιονδήποτε νόμο.

Περιορισμοί στη Χρήση Σας

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη σε υπολογιστή, ενημέρωση, εμφάνιση, μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο υλικού από την Τοποθεσία μας, εκτός του ότι μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σε οποιονδήποτε υπολογιστή για προσωπική, μη εμπορική οικιακή χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι (i) θα διατηρήσετε άθικτες όλες τις ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και λοιπών δικαιωμάτων κυριότητας και (ii) δεν θα τροποποιήσετε τις πληροφορίες. Δεν μπορείτε, χωρίς προηγουμένως να έχετε τη δική μας γραπτή άδεια, να διατυπώσετε ή να αντικατοπτρίσετε σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Τοποθεσία. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών σε οποιαδήποτε άλλο τοποθεσία Web ή περιβάλλον υπολογιστή απαγορεύεται ρητώς. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες και οι εμπορικές μορφές ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα σε εμάς.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Copyright

Ο σχεδιασμός της Τοποθεσίας, το κείμενο, το περιεχόμενο, η επιλογή και διευθέτηση των στοιχείων, η οργάνωση, τα γραφικά, η σύνταξη, η μαγνητική μετάφραση, η ψηφιακή μετατροπή και άλλα θέματα που σχετίζονται με την Τοποθεσία προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Η καταχώριση των όποιων τέτοιων στοιχείων στην Τοποθεσία δεν συνιστά αποποίηση οποιουδήποτε δικαιώματος σε αυτά τα στοιχεία. Δεν αποκτάτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία προβάλλετε μέσω της Τοποθεσίας. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, ληφθεί σε υπολογιστή, καταχωρηθεί, εμφανιστεί, μεταδοθεί, τροποποιηθεί ή διανεμηθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των ηλεκτρονικών ή μηχανικών μέσων, της φωτοαντιγραφής, της ηχογράφησης ή άλλου τρόπου, χωρίς προηγουμένως να έχετε τη δική μας γραπτή άδεια.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το https://readmebyeleni.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του https://readmebyeleni.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του https://readmebyeleni.com παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το https://readmebyeleni.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 

Το https://readmebyeleni.comδεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το https://readmebyeleni.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το https://readmebyeleni.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το https://readmebyeleni.com.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο https://readmebyeleni.com αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του https://readmebyeleni.com και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το https://readmebyeleni.com αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του https://readmebyeleni.com, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

‘ΔΕΣΜΟΙ’ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES)

Το https://readmebyeleni.com δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το https://readmebyeleni.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του https://readmebyeleni.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του https://readmebyeleni.com και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

Λάθη και Διορθώσεις

Παρόλο που καταβάλλουμε λογικές προσπάθειες να συμπεριλαμβάνουμε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες στην Τοποθεσία μας, δεν εγγυούμαστε ή ισχυριζόμαστε ότι η Τοποθεσία θα είναι αλάνθαστη. Σφάλματα κατά την καταχώριση δεδομένων ή άλλα τεχνικά προβλήματα ενδέχεται μερικές φορές να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ανακριβών πληροφοριών για θέματα όπως η διαθεσιμότητα αγαθών ή υπηρεσιών. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα διόρθωσης των όποιων ανακριβειών ή τυπογραφικών λαθών στην Τοποθεσία μας, και δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για τέτοια λάθη. Επίσης, είναι πιθανό να κάνουμε βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα χαρακτηριστικά, τη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο της Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας αγαθών και υπηρεσιών) ανά πάσα στιγμή. Εάν διαπιστώσετε ότι οποιαδήποτε περιγραφή δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνδεση “Επικοινωνήστε μαζί μας”, και θα το επαληθεύσουμε για εσάς.

 

Τα Στοιχεία που Υποβάλλετε

Χαιρόμαστε για την επικοινωνία με τους χρήστες της Τοποθεσίας μας και καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Εκτός από τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, οι οποίες καλύπτονται στο πλαίσιο της Δήλωσης περί απορρήτου της Τοποθεσίας μας, οι όποιες υποδείξεις, ιδέες, έννοιες, υλικό ή άλλες πληροφορίες υποβάλλετε ή αποστέλλετε μέσω της Τοποθεσίας αυτής (“Υποβαλλόμενα”) θα καθίστανται, και θα παραμένουν, αποκλειστική ιδιοκτησία μας. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση όσον αφορά αυτά τα Υποβαλλόμενα και θα έχουμε την ελευθερία χρήσης και κοινοποίησης των Υποβαλλόμενων σε άλλους χωρίς περιορισμό.

 

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να αλλάξουμε αυτούς του Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Οι ενημερωμένες εκδόσεις των Όρων Χρήσης θα καταχωρούνται εδώ στην Τοποθεσία μας και θα τίθενται άμεσα σε ισχύ. Η ημερομηνία της πιο πρόσφατης έκδοσης καταχωρείται παρακάτω. Να επανέρχεστε συχνά, ιδιαίτερα προτού χρησιμοποιήσετε την Τοποθεσία μας, για να δείτε εάν αυτοί οι Όροι Χρήσης έχουν αλλάξει. Η συνέχιση χρήσης της Τοποθεσίας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.
 
Shopping cart
Facebook Email Instagram YouTube Pinterest linkedin TikTok
Start typing to see posts you are looking for.