Συμβουλευτική Γονέων

Τί είναι η συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι μια μορφή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που στοχεύει στη βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.

Σκοπός της συμβουλευτικής γονέων είναι να παρέχει στους γονείς εργαλεία και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών τους.

Ο ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει τους γονείς σε πολλούς τομείς, όπως:

  • Κατανόηση των αναγκών του παιδιού: Βοηθά τους γονείς να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα των παιδιών τους.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας: Προωθεί την ανάπτυξη θετικών προτύπων επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών.

  • Διαχείριση συμπεριφορικών προκλήσεων: Βοηθά στην αντιμετώπιση και διαχείριση τυχόν συμπεριφορικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

  • Στρατηγικές εκπαίδευσης: Παρέχει εκπαιδευτικές στρατηγικές που μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών.

  • Διαχείριση του στρες: Βοηθά τους γονείς να διαχειρίζονται τον στρες και τις πιέσεις που προκύπτουν από τον ρόλο τους.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν υποστήριξη και ενδυνάμωση στους γονείς, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα υγιές και ανθούν οικογενειακό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε Μαζί μου κλείνοντας ραντεβού!

large2