Μιλώντας με πράξεις!

Οι πράξεις μιλάνε κι όμως συχνά προτιμούμε τα λόγια, γιατί το να πεις, μοιάζει πιο εύκολο! Πράγματι, το να πράξουμε…

Read more