Σώπα μη μιλάς (Του Αζίζ Νεσίν)

Σώπα, μη μιλάς , είναι ντροπή κόψ’ τη φωνή σου σώπασε επιτέλους κι αν ο λόγος είναι αργυρός η σιωπή…

Read more