Οι δήθεν καλλιεργημένοι άνθρωποι…

Oι δήθεν καλλιεργημένοι άνθρωποι, είναι εκείνοι που το παίζουν. Εκείνοι που νομίζουν πως σπουδάζοντας και διαβάζοντας απέκτησαν τόση καλλιέργεια, που…

Read more